NHG Kaderopleiding Ouderengeneeskunde

5 oktober 2017 - 28 juni 2019

 • Introductie
 • Programma
 • Accreditatie
 • Meer informatie
De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex. De toegenomen kwetsbaarheid van ouderen en de vaak meervoudige problematiek (medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk) maken ouderengeneeskunde tot een uitdaging voor de huisarts. De NHG Kaderopleiding Ouderengeneeskunde leidt huisartsen op tot kaderhuisartsen die proactieve samenhangende zorg bieden aan eigen patiënten én die collega huisartsen stimuleren dit ook te doen. Zij vormen een regionaal aanspreekpunt in de eerstelijnszorg voor ouderen. De afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC heeft deze opleiding ontwikkeld in samenwerking met Boerhaave Nascholing van het LUMC en het NHG. De opleiding wordt georganiseerd en vormgegeven in nauwe samenwerking met de Kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde 1e lijn.

De inhoud van de opleiding is opgebouwd rond vijf thema’s: 
 • Ouderengeneeskunde in algemene zin
 • Medisch inhoudelijk
 • Geriatrisch netwerk
 • Organisatie
 • Rol kaderhuisarts
Centraal staat het voeren van de regie voor ouderen die dat zelf niet meer kunnen; met oog voor de wensen en belangen van de oudere zelf en ethische en maatschappelijke vraagstukken. Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde zijn toegerust om gewenste veranderingen in de eerstelijns ouderengeneeskunde uit te dragen en hebben zich verenigd in Laego: de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (www.laego.nl).

Inhoud van de opleiding

ALGEMEEN

 • Visie op ouderen, functionele geriatrie, kwetsbaarheid
 • Proactieve samenhangende zorg
 • Regie, samenwerking
 • Wet- en regelgeving
 • Ethiek en wel/niet behandelbeslissingen

MEDISCH INHOUDELIJK

 • Verdieping medisch inhoudelijke kennis, inclusief voeding en mondzorg
 • Multimorbiditeit (analyse, prioritering, beleid)
 • Polyfarmacie

GERIATRISCH NETWERK

 • Communicatie met ouderen met cognitieve en/of zintuiglijke beperkingen
 • Communicatie met familie(systemen)
 • Samenwerking ha – poh / praktijk- of wijkverpleegkundige, verzorgenden
 • Samenwerking specialist ouderengeneeskunde, apotheker, ggz, medisch specialisten
 • Samenwerking met welzijn en sociale teams

ORGANISATIE

 • Zorgbehandelplan
 • Verslaglegging
 • Verbeterprojecten in eigen praktijk
 • Organisatie en facilitatie spreekuur, taakdelegatie
 • Kwaliteitsprojecten in de regio
 • Financiering

ROL KADERHUISARTS

 • Evidence Based Medicine
 • Kritisch lezen
 • Zoeken in pubmed en andere databases
 • Consultatie bieden
 • Onderwijs maken en geven
 • Kwaliteitsproject ontwikkelen en leiden

Opleidingscommissie

 • mw.dr. A.W. Wind (huisarts, hoofd kaderopleiding)
 • mw.prof.dr. J. Gussekloo (huisarts)
 • prof.dr. W. P. Achterberg, (specialist ouderengeneeskunde)
 • mw. C.S. de Waard MSc. (coördinator)
 • mw. J.K. de Groot  (specialist ouderengeneeskunde ,coördinator van de KO SO 1e lijn)
 • dr. V.G.M. Chel (specialist ouderengeneeskunde)

Adviseurs

 • drs. J. Bustraan (onderwijskundige LUMC)
 • drs. E.J. van der Jagt (NHG).

Opzet

De opleiding duurt van oktober 2017 tot juni 2019 (anderhalf jaar later) en bestaat uit 20 onderwijsdagen, welke deels in tweedaagsen met overnachting zijn. De onderwijsdagen zijn gezamenlijk met de kaderopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn. Waar nodig wordt in aparte groepen gewerkt.  
 

Doelgroep

Huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde en een regiofunctie ambiëren. Voorwaarde is dat de deelnemer praktiseert als huisarts in een praktijk waar hij/zij invloed heeft op de organisatie.

Programma

Data terugkomdag(en)

Locatie: Van der Valk Hotel De Bilt - Utrecht

2017
 •         donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017
 •         donderdag 16 november 2017
2018
 •         donderdag 11 en 12 januari 2018
 •         donderdag 8 maart 2018
 •         donderdag 19 april 2018
 •         donderdag 17 mei 2018
 •         donderdag 21 en vrijdag 22 juni 2018
 •         donderdag 6 september 2018
 •         donderdag 27 september 2018
 •         donderdag 8 en vrijdag 9 november 2018
 
2019
 •         donderdag 10 en  vrijdag 11 januari 2019
 •         donderdag 7 maart 2019
 •         donderdag 18 april 2019
 •         donderdag 27 en 28 juni 2019


Accreditatie

Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1) aangevraagd

Startdatum

5 oktober 2017

Locatie

Conferentiecentrum Woudschoten

Co÷rdinator

Organisator nascholing

Prijs

Deelname kosten (betaling in 1 termijn) € 9.250,00  
Deelname kosten (betaling in 2 termijnen) 1e termijn € 4.650,00  
Deelname kosten (betaling in 4 termijnen) 1e termijn € 2.337,50  

Betalingstermijnen

Voor betaling in twee of vier termijnen rekenen wij eenmalig €50,- aan administratiekosten. De eerste termijn vervalt drie weken voor aanvang van de opleiding; de tweede termijn een half jaar later, de derde termijn een jaar later en het vierde termijn moet betaald zijn voor de laatste cursusdag. 

Voorwaarden

Voor deze cursus zijn de algemene voorwaarden van Boerhaave Nascholing van toepassing.

Cursusspecifieke annuleringsvoorwaarden

Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding volgt restitutie van 75% van het totale bedrag. Annulering binnen 3 maanden na start van de opleiding leidt tot een restitutie van 50% van het betaalde bedrag. Bij staken van de opleiding nadien, wordt in principe niets gerestitueerd. Echter, een beroep op overmacht zal door de opleidingscommissie in overweging worden genomen met eventueel toekennen van een het restitutiebedrag. Voor betaling in twee of vier termijn gelden dezelfde voorwaarden als bij betaling ineens.