Counselen bij Prenatale Screening

23 oktober 2017

Prenatale screening is inmiddels uitgegroeid tot een taak waar zowel verloskundigen, echoscopisten, gynaecologen als huisartsen, elk vanuit hun expertise en plek in de zorgketen, een rol vervullen. 
Het begrip counseling in het landelijke prenatale screeningsprogramma (downsyndroom en het SEO) houdt in dat alle vrouwen in het begin van de zwangerschap zowel schriftelijk als mondeling worden geïnformeerd over het bestaan van prenatale screening, de implicaties en de mogelijke voor- en nadelen van prenatale screening. Hierbij wordt gelet op het recht van de zwangere vrouw op haar verzoek niet geïnformeerd te willen worden (het ‘recht op niet-weten’). 
Het doel van de gegeven informatie en de besproken keuzemogelijkheden is de zwangere en haar partner in staat te stellen zelf in vrijheid een weloverwogen beslissing te nemen, zowel over het al dan niet laten verrichten van prenatale screening als de stappen die een zwangere neemt in geval van een eventuele afwijkende uitslag. 

We beginnen deze eendaagse cursus met een aantal voordrachten van experts die u samen een actueel overzicht van de belangrijke inzichten op deelthema’s oplevert. Wij verwijzen u hiervoor naar het programma. Tijdens de cursusdag wordt ook ingezoomd  op actuele regionale ontwikkelingen en de afstemming en inbedding daarvan met wat er landelijk speelt. In het middagdeel zijn de workshops gepland: in kleine groepen en met professionele acteurs wordt geoefend in het voeren van counselingsgesprekken.

Let op:
Als u counseling voor de screening op downsyndroom en het SEO wilt aanbieden, bent u wettelijk verplicht om een overeenkomst af te sluiten met een van de acht regionale centra voor prenatale screening. Dit is alleen mogelijk als u voldoet aan de landelijke opleidings- en kwaliteitseisen. De door ons aangeboden counselingscursus is een landelijk erkende opleiding en biedt u de mogelijkheid om een counselingsovereenkomst af te sluiten. Voor meer informatie over de kwaliteitseisen verwijzen wij u naar de website van het RIVM en het draaiboek prenatale screening. De benodigde digitale individuele nascholing (DIN) vindt u ook op de website van het RIVM.

De cursus levert meer op wanneer u zich goed op het thema voorbereidt. Hiervoor verwijzen wij naar de website van het RIVM en naar de website van het Regionaal Centrum Noordelijk Zuid-Holland.

Doelstelling

Na het volgen van de cursus bent u in staat om de zwangere en haar partner adequate uitleg te geven en te ondersteunen bij het traject van prenatale screening (1e trimester-screening en SEO).

Doelgroep

De cursus is bestemd voor verloskundigen, echoscopisten, huisartsen, gynaecologen en voor hen die in opleiding zijn voor deze specialismen.

Programma

23 oktober 2017
08:30 Ontvangst en registratie V2-34
09:00 Welkom
M.C. Haak
09:10 Basisprincipe screening en combitest
M.A.J. Engels
09:40 NT meting en SEO
P.N. Adama van Scheltema
 
10:45 Koffiepauze
 
11:00 NIPT
D. van Opstal
11:30 Waardevrij counselen en cliŰntperceptie van kansen
A.H. Pieterse
12:00 Down, Edwards en Patau (spreker volgt)
 
12:30 Lunch Foyer
 
13:15 Combitest of NIPT? En invasieve diagnostiek
M.C. Haak
14:00 Landelijke organisatie PNS en kwaliteitsborging
J.A.M. van Rooden
14:30 Workshops met acteurs
M.C. Haak
P.N. Adama van Scheltema
I.H. Linskens
 
16:45 Afsluiting en borrel
 

Accreditatie

Accreditatie Bureau Cluster 1 (ABC 1) 6 punten
Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) 6 punten
Koninklijke Nederlandse Organisatie voor Verloskundigen 6,5 punten
Beroepsvereniging Echoscopisten Nederland (BEN) wordt aangevraagd

Startdatum

23 oktober 2017

Locatie

LUMC gebouw 3
V2-10, V2-14, V2-18, V2-34, Foyer
Hippocratespad 21
2333 ZD LEIDEN

Prijs

Deelname kosten € 295,00  
Deelname kosten artsen in opleiding € 195,00

Voorwaarden

Voor deze cursus zijn de algemene voorwaarden van Boerhaave Nascholing van toepassing.

Sprekers

  • dr. P.N. Adama van Scheltema, arts prenatale geneeskunde, LUMC
  • M.J.M. Duijvestijn, maatschappelijk werker, LUMC
  • dr. M.C. Haak, gynaecoloog-perinatoloog, gynaecoloog, LUMC
  • dr. I.H. Linskens, gynaecoloog, VUmc
  • dr. D. van Opstal, laboratoriumspecialist klinische genetica, Erasmus MC
  • J.A.M. van Rooden, co÷rdinator prenatale screening regio noordelijk Zuid-Holland en zwangerschapsechoscopist
  • prof. dr. A.M. Stiggelbout, hoogleraar afdeling Medische besliskunde, onderzoeker, LUMC
  • M.J. Zonneveld, Leids Universitair Medisch Centrum

Voorzitter

  • dr. M.C. Haak, gynaecoloog-perinatoloog, gynaecoloog, LUMC
  • J.A.M. van Rooden, co÷rdinator prenatale screening regio noordelijk Zuid-Holland en zwangerschapsechoscopist