Excellente sprekers

drs. Iske van Luijk - afdeling Gynaecologie, HMC, Den Haag
drs.  Ruud van der Pol - afdeling Oogheelkunde, Alrijne Ziekenhuis
drs. Rozemarijn Janss - afdeling Anesthesiologie, LUMC
drs. Eiske Dorresteijn - kinderarts-nefroloog, ErasmusMC-Spohia, Rotterdam
drs. Simon van Dullemen - afdeling Radiologie, LUMC
Kees Vreeken - afdeling Radiologie/ afdeling Humane genetica, LUMC
drs.  Pascal  Houppermans - afdeling Mondziekten kaakchirurgie, LUMC
drs. Saskia Strijbos - afdeling Mondziekten kaakchirurgie, LUMC
prof.dr. Martijn Malessy - afdeling Neurochirurgie, LUMC
prof.dr. P.C.W. Hogendoorn - Raad van Bestuur, LUMC
dr. M. Roestenberg - afdeling Parasitologie en afdeling Infectieziekten, LUMC
dr. Lisette van Lieshout - afdeling Parasitologie, LUMC
E.S. Brienen - afdeling Parasitologie, LUMC
prof.dr. Wilma Bergman - afdeling Huidziekten, LUMC
prof.dr. J.G. van Dijk - afdeling Neurologie, LUMC
prof.dr. Friedo Dekker - afdeling Klinische Epidemiologie, LUMC
prof.dr. Eline Slagboom - Medische statistiek en bio-informatie, LUMC
Beatrijs de Leede - onderwijskundige, Directoraat Onderwijs en Opleiding, LUMC
prof.dr. Leo Visser - afdeling Infectieziekten, LUMC
prof.dr. Job Kievit - afdeling Heelkunde, LUMC
dr. Olaf Dekkers - afdeling Interne geneeskunde, LUMC
prof.dr. Aad Tibben - Medisch psycholoog en psychotherapeut, LUMC
prof.dr. Richard van Merkesteyn - Kaakchirurg, afdeling Heelkunde, Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, LUMC
dr. Ton Langeveld - KNO-arts, afdeling KNO, LUMC
dr. Abbey Schepers - Chirurg, afdeling Heelkunde, LUMC
prof.dr. Judith Bovee - patholoog, afd. Pathologie, LUMC
dr. Noelle Kamminga en Linda de Vries - Phd-geneeskunde, GZ-psycholoog, afd. Neurologie, LUMC  
                                                                            bedrijfsarts, De Bedrijfskliniek, Zeist
Adriaan Norbart - adviseur onderwijs, Directoraat Onderwijs en Opleiding, LUMC
dr. Julien Puylaert - Radioloog MCH, Den Haag
dr. Gisela Terwindt - Senior medisch specialist afdeling Neurologie, LUMC
dr. Hans van Dartel - Ethicus en verpleegkundige 
Luuk de Ruiter - Plaatsvervangend hoofd Huisartsenopleiding PHEG / LUMC, Belbin-trainer 
prof.dr. Frits Rosendaal - Hoogleraar afdelingshoofd Klinische epidemiologie, LUMC 
prof.dr. Johannes Krause - Abteilung Archäogenetik, MPI für Menschheitsgeschichte, Jena
Ing. Marcel Schouwenburg - Hoofd Opleidingen Delft / Algemeen Coördinerend Deskundige in de Stralingsbescherming (N2) 
dr. Floris Otten - KNO-arts Alrijne ziekenhus, Leiden