Boerhaave Commissie

De Boerhaave Commissie is verantwoordelijk voor het Postacademisch Onderwijs in de Geneeskunde (PAOG) van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC). Zij valt direct onder de Raad van Bestuur van het LUMC en wordt ondersteund door Boerhaave Nascholing van het Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO).

Taken Boerhaave Commissie

De taken van de Boerhaave Commissie zijn om onder de merknaam Boerhaave Nascholing:

1. stimuleren van nascholing door ideeën te ontwikkelen voor opzet, inhoud, kwaliteit en uitvoering van nascholing;
2. ambassadeursrol te vervullen binnen eigen divisie bij collega's en beroepsvereniging;
3. regionaal, landelijk en internationaal nascholingsgeneeskunde te bevorderen en
    uitvoeren, vooral voor artsen en medisch wetenschappelijk onderzoekers;
4. cursusvoorstellen goed te keuren. Hiervoor gelden de volgende criteria:
    - wetenschappelijke kwaliteit;
    - actualiteit;
    - praktijkgerichtheid;
    - expertise van de voorgestelde docenten;
 5.  te adviseren over nascholingsactiviteiten en over ontwikkelingen binnen de nascholing, in en buiten het LUMC die het                 Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO) in opdracht van derden realiseert. Dit zijn onder meer congressen, symposia           en activiteiten voor beroepsverenigingen.

Leden Boerhaave Commissie

De leden van de Boerhaave Commissie worden voorgedragen door de divisievoorzitter en benoemd door de Raad van Bestuur. De leden zijn op persoonlijke titel lid van de Boerhaave Commissie. De commissie vormt een afspiegeling van de afdelingen van het LUMC. De huidige leden van de Boerhaave Commissie zijn:

prof.dr. E.J.P. de Koning (voorzitter), afdeling Interne Geneeskunde, divisie 2
  prof.dr. D.P. Engberts, sectie Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg
 
  prof.dr. A.J. Gelderblom, afdeling Oncologie, divise 4 
  M.G.M. Huijbers, onderzoeker in opleiding, afdeling Neurologie, divisie 3 
dr. I.M. Jazet, afdeling Interne Geneeskunde-Endocrinologie, divisie 2
  dr. G.J. Liefers, afdeling Heelkunde, divisie 1
  drs. F.M.M. Meijer, LAP-bestuur, arts onderzoeker, afdeling Hartziekten, divisie 2
  dr. J.M. Middeldorp, afdeling Gynaecologie, divisie 3
dr. A.B. te Pas, afdeling Kindergeneeskunde, divisie 3
 
  prof.dr. A. de Roos, afdeling Radiologie, divisie 2 
  dr. A. Schepers, afdeling Heelkunde, divisie 1
  drs. M.D. Trietsch, arts assisstent in opleiding, afdeling Verloskunde, divisie 3
  dr. A.W. Wind, afdeling PHEG, divisie 3