Samenwerking

Onder de vlag van Boerhaave Nascholing werkt het LUMC samen met diverse collega-instellingen en beroepsverenigingen voor wie zij het nascholingsprogramma in meerdere of mindere mate organiseert:

  • Voor de Stichting Nascholing Reumatologie Randstad organiseert Boerhaave Nascholing drie nascholingsavonden per jaar en het specialismegebonden onderwijs voor artsassistenten.
  • Voor de Stichting Collegium Chirurgicum Neerlandicum (CCnE) organiseert Boerhaave Nascholing de jaarlijkse nascholing epidemiologie.
  • In de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden organiseert Boerhaave Nascholing het disciplineoverstijgend onderwijs voor artsen in opleiding tot specialist, opleiders en stafleden van het LUMC en de deelnemende ziekenhuizen (Haga Ziekenhuis, Groene Hart Ziekenhuis, Diaconessehuis Leiden, Rijnland Ziekenhuis, Bronovo, Medisch Centrum Haaglanden, Sophia Revalidatie Leiden, Rijnlands Revalidatiecentrum, Rienier de Graaf Groep, Apotheek Haagse Ziekenhuizen).
  • Met de Werkgroep Deskundigheidsbevordering Huisartsen (WDH) Rijnland Midden-Holland stemt Boerhaave Nascholing de regionale nascholingsactiviteiten voor huisartsen af en neemt zij waar mogelijk gezamenlijke initiatieven.
  • Samenwerking met zusterorganisaties is een belangrijke pijler van Boerhaave Nascholing. Zo bestaat er een nauwe samenwerking met Het Wenckebach Instituut (UMC Groningen) en PAO Heyendael (UMC St. Radboud ). De drie PAOG’s organiseren gezamenlijk het gehele discplinegebonden dermatologieonderwijs voor de Nederlandse Vereniging voor Venereologie en Dermatologie (NVDV). Tezamen met Gerion presenteren de vier partijen hun nascholing voor specialisten ouderengeneeskunde in een apart leergang via de beroepsvereniging Verenso. De eerder genoemde drie PAOG’s en het VUmc  wisselen regelmatig informatie uit over jaarprogramma’s, nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied, organisatorische aangelegenheden en accreditatiekwesties e.d.
  • Met collega-organisatie PAO Farmacie wordt de jaarlijkse Lareb-bijwerkingendag georganiseerd, alsmede nieuwe gezamenlijke ontwikkelingen voor apothekers en andere relevante beroepsgroepen.
  • Met de Hogeschool Leiden wordt samengewerkt op diverse aanpalende terreinen, waaronder de nascholing van analisten en medisch microbiologen.
  • Ook is er een samenwerkingsverband met Museum Boerhaave met als doel het gedachtegoed van Herman Boerhaave gezamenlijk uit te dragen. Als nationale schatkamer van het wetenschappelijk bedrijf toont het museum ruim 400 jaar kennisvermeerdering. In precies 24 zalen over twee verdiepingen zijn er de ontwikkelingen in de diverse wetenschappen te volgen. De nadruk ligt op de bijdragen uit Nederland. Deelnemers aan Boerhaave cursussen krijgen korting bij hun bezoek aan het museum.