Directoraat Onderwijs en Opleidingen

Boerhaave Nascholing maakt deel uit van het  Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO).

Organisatie DOO

DOO bestaat uit vier afdelingen die onderwijs coördineren, ontwikkelen en verzorgen:

  1. Biomedische wetenschappen;
  2. Geneeskunde;
  3. Educatie Zorgsector (voor opleidingen en nascholing voor verpleegkundigen en medisch ondersteunende beroepen);
  4. Bij- en nascholing voor activiteiten met de merknaam Boerhaave Nascholing.

 Daarnaast kent DOO nog drie ondersteunende afdelingen:

  • het Onderwijs Expertise Centrum
  • het Onderwijs Service Centrum en
  • het Bedrijfsbureau.
Kernwaarden LUMC

DOO wil op een enthousiaste, innovatieve en ondernemende manier bijdragen aan een stimulerend, plezierig en uitdagend leerklimaat dat aanzet tot een leven lang leren. Zij streeft een volwassen relatie na met haar studenten en cursisten. Het LUMC kent de volgende kernwaarden: (1) betrouwbaar, (2) betrokken en (3) open.

Kernwaarden DOO

DOO voegt daar de volgende kernwaarden aan toe:
(a) deskundig m.b.t. de uit te voeren taken,
(b) servicegericht,
(c) samen met anderen (partnerschap) en
(d) innovatief en ondernemend. 

Deskundige medewerkers

Deskundige medewerkers bieden producten en diensten en zijn zich bewust van hun taken en verantwoordelijkheden. De afdeling stimuleert medewerkers zich professioneel te ontwikkelen.

Servicegericht

DOO levert diensten en producten die er op gericht zijn docent en student effectief te ondersteunen bij hun taak: onderwijs ontwikkelen en geven respectievelijk leren en een opleiding succesvol afronden.

Samen met anderen

DOO werkt bij de uitvoering van zijn taken niet alleen samen met studenten en docenten maar ook met instellingen binnen en buiten de Opleidings- en OnderwijsRegio (OOR) eninternationaal. Deze samenwerking verhoogt de kwaliteit van producten en diensten.

Innovatief en ondernemend

DOO signaleert ontwikkelingen binnen en buiten Nederland en brengt deze binnen de onderwijsorganisatie. DOO ondersteunt tevens de ontwikkeling van expertise om zo tot innovatie te komen. Op deze wijze versterkt DOO de rol van het LUMC binnen en buiten de OOR.