Missie en strategie

Boerhaave Nascholing van het Leids Universitair Medisch Centrum is de oudste post-academische onderwijsorganisatie op geneeskundig gebied (PAOG) in Nederland. Het LUMC streeft naar een (inter)nationaal vooraanstaande rol in de verbetering van de kwaliteit van de gezondheidszorg en wil het ‘centrum van vernieuwing’ zijn. Nascholingsactiviteiten vormen daarbij een belangrijk en integraal onderdeel van de kerntaken. Via de Boerhaave Nascholing stimuleert het LUMC een wetenschappelijke nieuwsgierigheid en kritische houding bij artsen.

Missie

Met Boerhaave Nascholing wil het LUMC medici en medisch wetenschappelijk onderzoekers inspireren de nieuwste wetenschappelijke inzichten toe te passen. Ons doel is dat zij steeds de best mogelijke patiëntenzorg leveren. Met deze nascholingsmissie wil het LUMC motiveren, enthousiasmeren en aanzetten tot handelen door een hoge kwaliteit van de nascholing. Die hoge kwaliteit betreft:

  • de inhoud, namelijk actuele thema’s die aansluiten bij de profileringsgebieden van het LUMC;
  • de vorm, zoals vooraanstaande sprekers, afwisselend en interactief programma, onderwijskundig maatwerk, e-learning e.d.;
  • de organisatie en de dienstverlening.

Strategie

Boerhaave Nascholing combineert nieuwe wetenschappelijke inzichten met actuele casuïstiek, interactieve onderwijsmethoden, nieuwe media (e-learning, stemkastjes) en systematische toetsing van kennis en kunde bij de deelnemers. Het toepassen van de nieuwste inzichten beslaat een breed palet van kennis en (praktische) vaardigheden. De nascholing kan in de vorm van cursussen, opleidingen, congressen of symposia. Boerhaave Nascholing maakt deel uit van het opleidingscontinuüm en is een belangrijke bron voor continue professionele ontwikkeling.

Sponsoring

Het LUMC is terughoudend met sponsoring van nascholing. Toch is het incidenteel mogelijk om Boerhaave Nascholingsactiviteiten te organiseren met behulp van sponsoring. De sponsoring moet dan wel aan drie voorwaarden voldoen, te weten:

  1. de sponsoring is conform richtlijnen Code Geneesmiddelen Reclame en van de European Board Vascular Surgery;

  2. er is sprake minimaal twee (bij voorkeur meer) sponsoren;

  3. de sponsoropbrengsten vloeien terug in de projectbegroting.