Sprekers

Boerhaave Nascholing streeft ernaar gerenommeerde sprekers te benaderen om een bijdrage te leveren aan de nascholingsactiviteiten. Over het algemeen zijn dit toonaangevende medici en/of onderzoekers die (internationaal) expert zijn in hun vakgebied en over uitstekende didactische vaardigheden beschikken. De deelnemers kunnen in hun evaluatieformulier aangeven hoe zij de kwaliteit van de sprekersbijdrage hebben ervaren. Externe sprekers kunnen desgewenst aangeven of zij deze feedback op hun presentatie willen ontvangen. LUMC-sprekers krijgen deze feedback altijd onder ogen. Op deze manier trachten wij de kwaliteit van de programma's zo optimaal mogelijk te maken.

Sprekers ontvangen van Boerhaave Nascholing een informatieve brochure met o.a. tips over de onderwijskundige opzet, het gebruik van technische middelen (zoals stemkastjes), auteursrechten van sprekersbijdragen en de mogelijkheid een sprekerstraining te volgen.

Openingsdia (disclosure dia)
Volgens KNMG-richtlijnen is het nodig dat u uw voordracht start met een dia waarop u eventuele banden met de industrie transparant maakt. Dia voor een Nederlandstalige presentatie, klik hier. Voor de Engelstalige dia klik hier