Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde

De Stuurgroep Eerstelijnsgeneeskunde (STEG) ontwikkelt voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde een middellange termijnplanning met een gestructureerd cursusaanbod. De STEG werkt onder auspiciën van de Boerhaave Commissie.

Taken STEG

De rol van de STEG in de nascholing voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde is:

  • adviserend;
  • initiërend;
  • beleidsvoorbereidend;
  • beleidsuitvoerend;
  • kwaliteitsbewakend.

Leden van de STEG

r>
  mw.dr. A.W. Wind, (voorzitter),  huisarts, afdeling Public Health Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC
  dr. V.G.M. Chel, specialist ouderengeneeskunde, afdeling Public Health Eerstelijnsgeneeskunde, LUMC/Topaz te Katwijk
dr. I.M. Jazet, internist, afdeling interne geneeskunde-endocrinologie, LUMC
mw. E.  Schoorl, huisarts te Roelofarendsveen
mw. H.M.M. Vos, huisarts te Den Haag