Stuurgroep Straling

De Stuurgroep Straling ontwikkelt een (middel)lange termijnplanning voor een gestructureerd, aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig cursusaanbod voor artsen, medisch wetenschappelijk onderzoekers en overige medewerkers in de medische kolom, zowel regionaal, landelijk als internationaal. Ook voor toezichthouders (Kernenergiewet) van ioniserende stralingstoepassingen biedt Boerhaave Nascholing opleidingen en nascholing.
 
De Stuurgroep Straling werkt onder auspiciën van de Boerhaave Commissie. 

De rol van de Stuurgroep Straling is:
  •  adviserend;
  •  initiërend;
  •  beleidsvoorbereidend;
  •  beleidsuitvoerend;
  •  kwaliteitsbewakend.
 
Leden van de Stuurgroep Straling:
 
prof.dr. A. de Roos (voorzitter), afdeling Radiologie
drs. S. van Dullemen, stralingsdeskundige, afdeling Radiologie
dr.ir. W.P.A. Jansen, klinisch fysicus, afdeling Radiotherapie
prof.dr. L. Mullenders, afdeling Toxicogenetica
prof.dr. M. Tijsterman, afdeling Humane Genetica
dr. G. van Willigen, coördinator safety en security, Directoraat HRM