Digitale media

Boerhaave Nascholing zet uiteenlopende digitale media in bij haar cursussen en congressen. Dit bevordert de interactie tussen sprekers en deelnemers, ook van grote groepen.
 
Beschikbare digitale media
Voorbeelden van digitale media die Boerhaave Nascholing inzet zijn:

 • Boerhaavenascholing, het digitale platform;
 • Boerhaaveboard, de digitale leeromgeving;
 • e-learning;
 • voor- en natoets;
 • stemkastjes;
 • weblectures;
 • videoconferencing;
 • I-pod rondleiding Anatomisch Museum.

Het digitale platform Boerhaavenascholing.nl
Het belangrijkste digitale platform van Boerhaave Nascholing biedt u:

 • alle informatie over Boerhaave Nascholing;
 • het volledige cursus- en congresaanbod;
 • online aanmelden en betalen voor cursussen;
 • het downloaden van syllabi en praktische informatie;
 • achtergrondinformatie en nieuws.

Digitale leeromgeving Boerhaaveboard
Boerhaaveboard biedt een digitale leeromgeving speciaal bestemd voor deelnemers aan langer lopende cursussen en opleidingen. Op Boerhaaveboard kunnen cursuscommissies en sprekers hun documentatie uploaden en huiswerkopdrachten voor de deelnemers achterlaten. Deelnemers kunnen via Boerhaaveboard met elkaar communiceren en cursusdocumenten opzoeken en downloaden.
 
E-Learning
Boerhaave Nascholing ondersteunt u bij het ontwikkelen van e-learningmodules. Zij doet dit in samenwerking met het Onderwijs Expertise Centrum. In de visie van het LUMC heeft e-learning vooral toegevoegde waarde wanneer er sprake is van een mix met contactonderwijs, het ‘blended learning’. We zorgen ervoor dat deze modules onderwijskundig goed zijn opgebouwd en dat ze zijn geaccrediteerd door de beroepsvereniging. De meeste e-learningmodulen zijn toegankelijk via Boerhaaveboard. Sommige modules worden beschikbaar gesteld via www.medischonderwijs.nl.
 
Meer informatie
Dhr. T.O. Moelker (t.o.moelker@lumc.nl).