Dienstverlening

Wat kan Boerhaave Nascholing voor u doen?
U kunt Boerhaave Nascholing inschakelen voor de complete organisatie van uw bijeenkomst. Desgewenst verzorgen we ook alleen bepaalde onderdelen, zoals deelnemersadministratie en abstract handling. Zo hebt u de tijd om zich volledig te concentreren op de inhoud van het wetenschappelijke programma. Wij leveren voor elke cursus of workshop een eigen organisator. Dat is uw vaste aanspreekpunt.
 
Bij het organiseren van een cursus neemt Boerhaave Nascholing al het praktische werk uit handen van de cursuscommissie. Over het algemeen vergt het organisatietraject 6 tot 9 maanden. In bijzondere gevallen kunnen we dit traject verkorten. Dat vergt dan een intensievere aanpak van alle betrokken partijen. In de voorbereidende fase hebben de cursuscommissie, de Boerhaave Commissie en de cursusorganisator regelmatig overleg over de stand van zaken.
 
Wij regelen voor u als opdrachtgever diverse diensten (zie links voor opsomming). Hieronder kunt u lezen wat u van ons kunt verwachten.

Organisatorische voorbereiding

Wij nemen de volledige organisatorische voorbereiding van u over. Dat betreft:

 • advisering locaties voor congres en social events;
 • advisering organisatie;
 • draaiboek met opzet voor een tijdsplanning maken;
 • controle voortgang afspraken;
 • opzet en begeleiding drukwerk;
 • verzorgen van mailings;
 • advisering en uitvoering sociaal programma;
 • exposities en audiovisuele middelen.
Onderwijskundige advisering
We denken met u mee over een goede variatie in onderwijsvorm en -duur: grootschalig waar het kan, kleinschalig waar nodig en functioneel.We zorgen voor flexibiliteit in vorm en organisatie:
 • van eenmalige symposia tot langer lopende opleidingen;
 • van theoretische nascholing tot hands-on vaardigheidstrainingen;
 • van kleinschalige workshops tot grote internationale congressen;
 • en natuurlijk een gedoseerde mix van contactonderwijs en zelfstudie (b.v. via e-learning).

We vragen ufeedback op ons onderwijs en doen onderzoek naar ons eigen handelen. Sprekers en leden van cursuscommissies kunnen rekenen op de inzet van het Onderwijs Expertise Centrum (OEC) van het Directoraat Onderwijs en Opleidingen. Voor sprekers van Boerhaave Nascholing verzorgt het OEC desgewenst een cursus ‘Effectief presenteren’. Ook kan een van onze onderwijskundigen u persoonlijk feedback geven als u dat wenst.

Accreditatie
Al onze nascholing voor medici is geaccrediteerd. Wij vragen de accreditatie aan bij de beroepsvereniging en schrijven van alle deelnemers de punten bij in het register van Gaia. Voor de huisartsnascholing beschikt Boerhaave Nascholing over een beperkte instellingsaccreditatie. Door de goede procedures en kwaliteitszorg zijn onze huisartscursussen dan ook bij voorbaat geaccrediteerd en worden we eenmaal per drie jaar gevisiteerd door het College voor Accreditering van Huisartsen voor een kwaliteitstoets.

Financiële afhandeling
In de meeste gevallen ligt het financiële risico van onze nascholing bij Boerhaave Nascholing. Wij zorgen voor:
 • het aanvragen van offertes;
 • de prijsonderhandelingen met leveranciers;
 • het opstellen van de begroting;
 • het plaatsen van bestellingen;
 • de budgetbewaking.

Het is ook mogelijk om een opdracht te verstrekken aan ons. In dat geval zorgen wij ook voor de eindafrekening en eventueel een accountantscontrole.

Deelnemersadministratie
Ook de hele administratie rond de deelnemers kunt u met een gerust hart aan ons overlaten. Wij zorgen voor:

 • het verwerken van de registraties;
 • het bevestigen van registratie of inschrijving aan de deelnemers;
 • het beantwoorden van individuele vragen van deelnemers;
 • het verwerken van betalingen;
 • het verwerken van last-minute aanmeldingen;
 • de deelnemersenveloppen (badges, vouchers);
 • de badges volgens de geautomatiseerde deelnemersadministratie.
 • het handzaam gereed leggen van uit te reiken congresmateriaal;
 • de deelnemerslijsten. 

Sprekers en abstracts
Natuurlijk regelen we ook de organisatorische afhandeling rond de sprekers op uw bijeenkomst. Wij zorgen voor:

 • de bevestigingen;
 • het afstemmen over benodigde audiovisuele middelen;
 • overzichtslijsten met de sprekers;
 • de contracten;
 • advies over hotels en reizen;
 • de benodigde reserveringen.

Indien sprekers of andere deelnemers abstracts aanleveren zorgen wij onder meer voor:

 • de registratie en verwerking;
 • correspondentie met deelnemers en review-commissieleden;
 • verwerken van de review-resultaten;
 • verzorgen van een abstractboek.

Sponsors
Mocht u gebruik willen maken van sponsors dan kunt u bij ons terecht voor:

 • een toets van de sponsorvoorwaarden van het  LUMC;
 • selectie van sponsors in overleg;
 • het opstellen van een bidbook;
 • de benodigde correspondentie;
 • de onderhandelingen;
 • de organisatie en begeleiding;
 • de financiële afwikkeling.

Begeleiding op locatie
U kunt op ons rekenen voor de algehele coördinatie en supervisie tijdens de uitvoering van cursus / congres / symposium.
 
Publiciteit
Rond elk evenement is goede publiciteit van groot belang voor het welslagen. Wij verzorgen desgewenst voor u:

 • aankondigingen (Save-the-Date, flyers, folders en digitaal);
 • het benaderen van de pers;
 • de correspondentie;
 • de onderhandelingen;
 • organisatie en begeleiding.

Internetfaciliteiten
Tegenwoordig is internet onmisbaar bij veel evenementen. Wij regelen voor u bijvoorbeeld:

 • een online forum;
 • de ontwikkeling van een (congres) website;
 • online inschrijving, betaling en afhandeling;
 • een e-mailnieuwsbrief faciliteit;
 • communicatie met Boerhaavenet: u bereikt meer dan 40.000 medisch specialisten in Nederland;
 • online response verwerking;
 • online toetsingsmodule;
 • een poll.

Nazorg
Boerhaave Nascholing levert ook een gedegen nazorg en wel:

 • inhoudelijke en organisatorische afronding;
 • financiële afwikkeling;
 • evaluatie.

Andere diensten
Naast alles wat al is genoemd verzorgen wij op uw verzoek ook nog:

 • het lokaal transport
 • congrestassen
 • cadeaus, blocnotes, pennen
 • bloemdecoratie
 • evaluatieformulieren
 • een informatiemarkt.