Promovendus & Onderzoeker

Promovendi

Voor promovendi organiseren we een breed pakket van verplichte cursussen van de Graduate School. Er zijn twee typen activiteiten:

  • Disciplineoverstijgend onderwijs van niet-vakinhoudelijke vaardigheden zoals statistiek, wet- en regelgeving voor promovendi van het LUMC;
  • Specialismegebonden onderwijs: dit zijn scholingsdagen die we meestal in opdracht van een graduate school of onderzoeksschool organiseren rond een inhoudelijk thema zoals genetica.
Onderzoekers

Medisch wetenschappelijk onderzoekers zijn van harte welkom bij onze nascholingsprogramma’s voor medisch specialisten. Daarnaast organiseren we diverse vakinhoudelijke activiteiten voor medisch wetenschappelijk onderzoekers en wet- en regelgeving voor senior-onderzoekers.

PhD Candidates

This page gives an overview of general courses for PhD candidates in the Leiden University Medical Center. In case the course description is in Dutch, this indicates that the language of the course is Dutch; descriptions in English mean that the course is given in English. In addition to these general courses, more specific trainings are given by the Graduate School. Furthermore, PhD students are able to subscribe for all courses offered by Leiden University, such as Handle the media, Orientation in policymaking, Orientation on Management, Orientation on scientific journalism, Research management, Writing grant proposals .