Stralingscursusaanbod

Radiotherapeuten, radiologen en andere medisch specialisten maar ook onderzoekers hebben dagelijks met straling te maken. Het onderzoeken of behandelen van patiënten met ioniserende straling (röntgenstraling) is een zogenoemde voorbehouden handeling (Wet BIG). Hiervoor is onder meer formele stralingsdeskundigheid vereist volgens het Besluit stralingsbescherming Kernenergiewet.

Stralingsbeschermingsonderwijs

Jaarlijks organiseert Boerhaave Nascholing circa 15 stralingsbeschermingscursussen op allerlei niveaus. Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft een halve eeuw ervaring op het gebied van stralingsbeschermingsonderwijs.

Overzicht cursussen

Boerhaave Nascholing organiseert stralingsbeschermingscursussen voor diverse doelgroepen, zoals:

  • NIEUW: Incompanytrainingen stralingshygiëne voor ziekenhuismedewerkers;
  • Radiation protection course level 5b I-II;
  • Basisopleiding stralingsbescherming deskundigheidsniveau 4A/M voor medisch specialisten I-VI;
  • Opleiding Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming (voorheen Niveau 3), voor academici of HBO-opgeleiden (natuurwetenschappelijk, medisch-biologisch, medisch) of daarmee vergelijkbaar. Het diploma Opleiding Coördinerend Deskundige in de stralingsbescherming (voorheen Niveau 3) is onder meer vereist voor nucleair geneeskundigen, erkende stralingsartsen en voor klinisch fysici;
  • Stralingsbescherming deskundigheidsniveau 3M: voor radiologen en radiotherapeuten;
  • Opleiding stralingsbescherming voor de algemeen coördinerend deskundige (voorheen Niveau 2);
  • en diverse practica.


Organisatie en algemeen
examenreglement Stralingsonderwijs

 


Simon van Dullemen 
(Opleidingsverantwoordelijke)