AIOS

Voor Artsen In Opleiding tot Specialist (AIOS) biedt het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) via Boerhaave Nascholing onderwijs aan binnen het eigen vakgebied en daarbuiten.

Specialismegebonden Onderwijs
Het betreft hier onderwijs binnen het eigen vakgebied, zoals bijvoorbeeld:

  • dermatologie (NVDV);
  • gynaecologie (Cobra);
  • chirurgie (basic surgical skills);
  • klinische genetica.
Disciplineoverstijgend Onderwijs

Boerhaave Nascholing organiseert het disciplineoverstijgend onderwijs voor de Opleidings- en Onderwijs Regio (OOR). Naast de medisch-inhoudelijke competenties is er een aantal niet specialismegebonden onderwerpen nader aangegeven waarin u zich gedurende uw opleiding moet bekwamen, zoals communicatie arts-patiënt, professionele attitude en medicolegale asepcten van de gezondheidszorg.

Het onderwijspakket dat Boerhaave Nascholing organiseert, geeft invulling aan deze disciplineoverstijgende competenties. Bovendien biedt het de kans om u deze competenties op een effectieve wijze eigen te maken. Bij het ontwikkelen van het aanbod zijn suggesties van de OOR-partners in de regio meegenomen. De dagelijkse patiëntenzorgpraktijk vormt de situatie van waaruit u de verschillende onderwerpen krijgt aangereikt.

Ons curriculum past binnen uw opleidingschema

We hebben een curriculum samengesteld waarbij de cursussen evenwichtig verdeeld worden over uw opleidingstijd. Samen met uw opleider kunt u dit curriculum integreren in uw huidige opleidingschema. Het is ook mogelijk om op verzoek en in samenspraak met de betrokken docenten een cursus op locatie in de regio te geven.

Verplicht voor AIOS

De cursussen zijn voor alle AIOS verplicht. U volgt een vast programma per opleidingsjaar. Met terugwerkende kracht nieuwe cursussen uit het curriculum volgen is toegestaan. Als u de cursus met goed gevolg doorloopt ontvangt u een certificaat dat deel uitmaakt van uw portfolio. Een aantal cursussen kent een vorm van toetsing. Meestal is deelname aan de cursus voldoende. Per cursus staat aangegeven of er voorbereiding van u wordt verwacht. Als dat nodig is informeren wij u daarover na inschrijving specifieker.

Deelnamekosten

De deelnamekosten voor de cursus staan vermeld op de cursuspagina link. De OOR-ziekenhuizen financieren de deelname aan de cursussen voor deelnemers uit de OOR. Mocht u zich binnen 10 werkdagen voorafgaand aan de cursus afmelden of niet verschijnen op de cursusdag, dan brengen we u de cursusprijs in rekening. In geval van verhindering kunt u zich laten vervangen. Cursisten die werkzaam zijn buiten de OOR dienen het volledige cursusbedrag te betalen.

Mochten de cursussen allemaal volgeboekt zijn of u bent verhinderd, stel dan uw vraag aan ons via ons emailadres.